Retkeilyreitit

Images from destination

Retkeilevä Haapajärvi hankkeella on kuudelle kylälle rakennettu retkeilypolkuja ja luontokohteita vuoden 2020-2021 aikana. Kylien aktiivisella talkootyöllä on tehty useita retkeilykohteita. Kaikki reitteihin liittyvä rakennustyöt on tehty talkoilla, ja materiaalikuluihin on saatu Leader-hankerahoitus.

Lisätietoja: www.haapajarvi.fi/retkeilyreitit

LocationReserve